ลิฟท์บันได (Stairlift) เป็นวัสดุที่ใช้ชูคนหรือเก้าอี้ล้อขึ้นหรือลงบันได โดยดังนี้บันไดควรมีความกว้างเพียงพอ โดยการทำราวที่ติดยึดกับบันไดหรือฝาผนัง ที่จะทำเป็นรางสำหรับเขยื้อนคนขึ้นบันได

 เก้าอี้หรือฐานที่นั่งจะผนึกใกล้กับราว คนจะนั่งที่เก้าอี้หรือฐานที่จะถูกเอาขึ้นหรือลงด้วยพลังมอเตอร์กระแสไฟฟ้าไปตามราวที่จัดตั้งกับบันได ส่วนการสั่งงานให้ลิฟท์บันไดเลื่อนขึ้นหรือลง จะใช้ระบบรีโมท (Remote control) เหมือนที่ใช้สั่งปิดเปิดทีวี เพื่อสั่งเครื่องให้ปฏิบัติงานตามอยากได้

ลิฟท์บันไดมักใช้กับบ้านคนสามัญ ที่อาจมีสองชั้น คนไม่สมประกอบ ผู้เจ็บป่วย หรือคนวัยแก่มีที่อยู่อาศัยอยู่ข้างบน ยังปรารถนาขึ้นหรือลงบันไดได้เองโดยมีเครื่องช่วย แม้กระนั้นแม้เป็นตึกขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น อาคารชุด

 ลิฟท์บันได หรืออพาร์ทเมนท์ที่มีหลายหน่วยอาศัยอยู่ รวมทั้งมีหลายๆชั้น ดังต่อไปนี้ก็จะต้องจัดตั้งลิฟต์ หรือ Elevator ซึ่งก็สบายกว่า แม้กระนั้นก็ราคาแพงแพงกว่า ในขณะนี้ลิฟต์หนึ่งตัว ราคาเริ่มที่ 1,000,000 บาทพร้อมจัดตั้ง ส่วนลิฟท์บันได้ราคาแพงเริ่มที่ราว 100,000 บาท พร้อมบริการจัดตั้ง

Elevator = ลิฟท์ เป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้บรรทุกคนขึ้นหรือลงอาคารสูงหลายชั้น
Wheelchair = เก้าอี้ล้อ, เก้าอี้มีล้อเข็นสำหรับคนไม่สมประกอบ คนไข้ หรือคนวัยแก่

ลิฟต์บันได นอกเหนือจากที่จะเรียกทั่วๆไปว่า Stairlift แล้ว https://goldgeargroup.co.th  ยังมีชื่ออื่นๆที่ใช้เรียกกัน เป็นต้นว่า stair lifts, stair-lifts, chair lifts, หรือ stair gliders ซึ่งจำเป็นต้องไม่รู้สึกสับสนกับ chairlift ที่เขาใช้ขนนักเล่นสกีขึ้นไปเพื่อปลดปล่อยให้เริ่มเล่นสกีหิมะจากที่สูงดังบนยอดดอย

สำหรับลิฟต์บันได้ได้มีการผลิตเพื่อการค้าขายแล้วก็โปรโมทขายในสหรัฐตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช 1930s โดยบริษัท Inclinator Company of America ผู้ใช้เครื่องลิฟท์บันไดในระยะนั้นเป็นคนไข้โรคโลลิโอที่ทำให้มีความยากแค้นสำหรับการขยับเขยื้อน การมีลิฟท์บันไดทำให้คนป่วย คนไม่สมประกอบ หรือคนชราที่ไม่สบายจะเดินขึ้นหรือลงบันไดด้วยเข่าไม่ดี ก็สามารถจะช่วยเหลือตัวเองขึ้นหรือลงบันไดได้เอง โดยไม่ต้องมีคนช่วย