พินิจพิจารณาบอลไม่เป็นอ่านเกมไม่เป็น

มีเป้าหมาย พินิจพิจารณาบอลไม่เป็นอ่านเกมไม่เป็น ถ้าว่าผลออกมาเสมอ ผู้เล่นบางทีอาจไม่แรงบันดลเพราะว่าอาจมีสาเหตุจากการที่จะต้องถูกย้ายกลุ่ม