Category: ธุรกิจ

ลิฟท์ที่ถูกวางแบบภายใต้แนวความคิด Universal Design

ลิฟท์ที่ถูกวางแบบภายใต้แนวความคิด Universal Design  เนื่องจากคนวัยชรารวมทั้งผู้เป็นง่อยดำรงชีวิตเพียงแค่ด้านล่างสิ่งเดียวมิได้การต่อว่าดตั้งลิฟท์ในบ้านบางทีอาจเกิดเรื่องไม่มีความจำเป็นสำหรับบ้านหลายข้างหลัง แต่ว่าสำหรับบ้านบางข้างหลัง ลิฟท์นับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สำคัญอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้สูงวัย

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดอย่างดี

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได  เครื่องใช้ไม้สอยช่วยเหลือคนแก่และก็ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินขึ้นบันได ผู้นำเข้าเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดชั้นแนวหน้าของประเทศ 

ลิฟท์บันไดวัสดุดีเยี่ยม

ลิฟท์บันได (Stairlift) เป็นวัสดุที่ใช้ชูคนหรือเก้าอี้ล้อขึ้นหรือลงบันได โดยดังนี้บันไดควรมีความกว้างเพียงพอ โดยการทำราวที่ติดยึดกับบันไดหรือฝาผนัง ที่จะทำเป็นรางสำหรับเขยื้อนคนขึ้นบันได